Дорослі
Вхід
Рівні знань польської мови

Рівень польської мови: Podstawowy (elementarny)(А1)

Людина, що користується мовою на цьому рівні може розуміти і використовувати знайомі основні фрази і вирази, що стосуються повсякденного життя. Може представити себе та інших, а також формулювати питання щодо особистого життя, таких як місце проживання людини, або про людей яких вона знає чи про речі, які їй належать. Може брати участь у нескладній розмові, якщо співрозмовник говорить повільно й чітко і готовий надати допомогу. початку.

На цьому рівні польської мови студенти: 
• одержують загальне уявлення про польську мову, її структуру та фонетичну систему;
• вивчають алфавіт, правила читання;
• опановують більше 900 найбільш поширених слів (слів, фраз, виразів, кліше);
• розвивають навички сприйняття польскої мови на слух;
• опановують найбільш вживані й необхідні для повсякденного спілкування граматичні структури;
• долають психологічний бар’єр;
• вчаться будувати прості речення й питання.

Рівень польської мови: Podstawowy (wstępny)(А2)

Людина, що користується мовою на цьому рівні розуміє речення і часто використовувані вирази, пов'язані з повсякденним життям (наприклад, основні дані, що стосуються особи співрозмовника його сім'ї, покупок, оточення, роботи). Може порозумітися в простих і рутинних комунікативних ситуаціях, що вимагають простого, прямого обміну інформацією на знайомі чи побутові теми. Вона може легко описати своє походження, оточення, а також порушувати питання повязані з найважливішими проблемами щоденного життя..

Студенти на цьому рівні польської мови (на додаток до вмінь та навичок опанованих на попередньому рівні):
  • будують прості речення й питання;
• вміють написати листівку, e-mail, невеликий запит або повідомлення;
• вміють грамотно почати телефонну розмову;
• можуть коротко охарактеризувати себе;
• відпрацьовують на практиці вміння спілкуватися польською мовою у різних побутових ситуаціях.

Рівень польської мови: Średni (progowy) (В1)

Людина, що користується мовою на цьому рівні зрозуміє значення основне значення тексту, що виражений в чітких та стандартних висловлюваннях, що стосуються відомих їй тем та подій типових для роботи, навчання, дозвілля і т.д.
Зможе порадити собі у більшості більшості комунікативних ситуацій, що виникають під час подорожі в регіоні, де розмовляють даною мовою. Може скласти просте, зв'язне висловлення на теми, які вона знає, або які її цікавлять. Може описати враження, події, мрії, надії і прагнення, коротко викладаючи або обгрунтувуючи свою думку і плани.

Студенти на цьому рівні польської мови (на додаток до вмінь та навичок опанованих на попередніх рівнях):
  • опановують 2000 поширених слів та фраз (включаючи слова попередніх рівнів), частина з яких є стійкими висловами, ідіомами, фразовими дієсловами.;
• засвоюють досить складні граматичні структури;
• надають інформацію особистого й неособистого характеру;
• можуть описати ситуацію, місце або людину, формулювати своє ставлення до предметів, проблем і людей;
• вміють написати листівку, офіційне/неофіційний лист, e-mail, запит, вибачення або прохання;
• вміють грамотно вести телефонну розмову;
• можуть охарактеризувати себе.

Рівень польської мови: Średni (średni ogólny)(В2)

Людина, що користується мовою на цьому рівні розуміє основні ідеї складних текстів на абстрактні і конкретні теми, в тому числі з розумінням дискусій на технічні теми у своїй галузі спеціалізації. Може спілкуватися настільки спонтанно і побіжно, щоб вести звичайну розмову з носіями мови, не викликаючи при цьому напруження у будь-якої зі сторін. Може формулювати чіткі усні та письмові висловлювання у широкому діапазоні тем, а також пояснити свою точку зору з обговорюваних питань, враховуючи переваги і недоліки різних варіантів.

Студенти на цьому рівні польської мови (на додаток до вмінь та навичок опанованих на попередньому рівні):
  • опановують 2200 слів та фраз, частина з яких являє собою стійкі вислови, ідіоми, фразові дієслова. Крім того, слухачі опановують різні варіанти вживання того самого слова, а також синоніми та антоніми різних лексичних одиниць;
• опановують складні граматичні структури;
• створюють складні речення, діалоги й тексти;
• можуть підтримувати тривалу бесіду;
• вміють правильно зрозуміти загальний зміст інформації з контексту й реагувати відповідним чином;
• можуть доповнювати виклад тої або іншої ситуації особистими коментарями;
• можуть скласти характеристику себе й інших.

Рівні польської мови: Zaawansowany (kompetencji językowej С1) i (wysokiej kompetencji językowej С2)

На рівні польської мови С1 та С2 Ви поступово наближаєтесь до такого рівня польської мови, коли можете спілкуватися нею ніби рідною (рівень носія мови).

BoyarSchool (093)0299140
Львів, вул. Кавалерідзе, 23