Дорослі
Вхід
Рівні знань англійської мови

Рівень англійської мови: Starter (Beginner) (А1)

рівень англійської мови Starter Цей рівень англійської мови для тих, хто:
• раніше ніколи не вивчали англійську мову;
• вивчали англійську дуже давно і вважають для себе необхідним почати її вивчення із самого початку.
На цьому рівні англійської мови студенти:

• одержують загальне уявлення про англійську мову, її структуру та фонетичну систему;
• вивчають алфавіт, правила читання;
• опановують більше 900 найбільш поширених слів (слів, фраз, виразів, кліше);
• розвивають навички сприйняття англійської мови на слух;
• опановують найбільш вживані й необхідні для повсякденного спілкування граматичні структури;
• долають психологічний бар’єр;
• вчаться будувати прості речення й питання.

Рівень англійської мови: Elementary (А1-А2)

рівень англійської мови Elementary Цей рівень англійської мови призначений для тих, хто:
• раніше вивчав англійську мову й володіє нею на рівні Starter (Beginner).
Студенти на цьому рівні англійської мови (на додаток до вмінь та навичок опанованих на попередньому рівні):
• будують прості речення й питання;
• вміють написати листівку, e-mail, невеликий запит або повідомлення;
• вміють грамотно почати телефонну розмову;
• можуть коротко охарактеризувати себе;
• відпрацьовують на практиці вміння спілкуватися англійською мовою у різних побутових ситуаціях.

Рівень англійської мови: Pre-Intermediate (А2-В1)

Рівень англійської мови Pre-IntermediateЦей рівень англійської мови призначений для тих, хто:
• раніше вивчав англійську мову й володіє нею на рівні Elementary.
Студенти на цьому рівні англійської мови (на додаток до вмінь та навичок опанованих на попередніх рівнях):
• опановують 2000 поширених слів та фраз (включаючи слова попередніх рівнів), частина з яких є стійкими висловами, ідіомами, фразовими дієсловами. Крім того, студенти опановують різні варіанти вживання одного й того самого слова;
• засвоюють досить складні граматичні структури;
• надають інформацію особистого й неособистого характеру;
• можуть описати ситуацію, місце або людину, формулювати своє ставлення до предметів, проблем і людей;
• вміють написати листівку, офіційне/неофіційний лист, e-mail, запит, вибачення або прохання;
• вміють грамотно вести телефонну розмову;
• можуть охарактеризувати себе.

Рівень англійської мови: Intermediate (В1)

Рівень англійської мови IntermediateЦей рівень англійської мови призначений для тих, хто:
• раніше вивчав англійську мову й володіє нею на рівні Pre-Intermediate.
Студенти на цьому рівні англійської мови (на додаток до вмінь та навичок опанованих на попередньому рівні):
• опановують 2200 слів та фраз, частина з яких являє собою стійкі вислови, ідіоми, фразові дієслова. Крім того, слухачі опановують різні варіанти вживання того самого слова, а також синоніми та антоніми різних лексичних одиниць;
• опановують складні граматичні структури;
• створюють складні речення, діалоги й тексти;
• можуть підтримувати тривалу бесіду;
• вміють правильно зрозуміти загальний зміст інформації з контексту й реагувати відповідним чином;
• можуть доповнювати виклад тої або іншої ситуації особистими коментарями;
• можуть скласти характеристику себе й інших.
Рівні англійської мови: Upper-Intermediate (В2), Advanced (С1) та Proficiency (С2)

На рівнях англійської мови Upper-Intermediate, Advanced та Proficiency Ви поступово наближаєтесь до такого рівня англійської мови, коли можете спілкуватися нею ніби рідною (рівень носія мови).

А який у Вас рівень англійської мови?
Пройдіть тест на визначення рівня англійської мови!

BoyarSchool (093)0299140
Львів, вул. Кавалерідзе, 23